ที่พัก* ปัตตานี

เซาท์เทิร์นวิว
ที่อยู่ : 399 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์:0 7331 9248 – 54 แฟกซ์: 0 7331 9255
จำนวนห้องพัก : 87 ห้อง

แหลมนก รีสอร์ท
ที่อยู่ : 103/12 หมู่8 ถนนนาเกลือ ตำบลบางนา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์:0 7331 1537-8
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง

มาย การ์เด้น
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ : 8/28 ถนนเจริญประดิษฐ์ (สี่แยกหอนาฬิกา) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์:0 7333 1055
จำนวนห้องพัก : 135 ห้อง

เมืองสาย รีสอร์ท
ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์:0 7341 1318
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง

ศานติสุข
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ : 29 ถนนพิพิธ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์:0 7334 9122 , 0 7334 8773
จำนวนห้องพัก : 38 ห้อง

พาเลซ
ที่พักในอำเภอเมือง
ที่อยู่ : 10–12 ถนนพิพิธ ซอยตลาดเทศวิวัฒน์2 ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์:0 7334 9171 , 0 7334 9711
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง

ไทยสุวรรณ
ที่อยู่ : 103 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์:0 7333 1584
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง

ซี เอส ปัตตานี
ที่อยู่ : 299 หมู่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์:0 7333 5093-4, 0 7333 6090-6 แฟกซ์: 0 7333 1620
เว็บไซต์ : http://www.cspattani.com
อีเมล์ : cspatani@cscoms.com
จำนวนห้องพัก : 128 ห้อง

Blog Stats

  • 271,548 hits
%d bloggers like this: