ที่พัก* สงขลา

ปางไม้  
ที่อยู่ : 1250 หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์:08 1276 1999, 0 7453 1703-4, 0 7439 0249
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 600 – 1200 บาท , จำนวนห้องประชุม : 1 ห้อง , ความจุ: 100 คน

หาดแก้ว รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 163/1 กิโลเมตร5 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7433 1058–66 แฟกซ์: 0 7433 1220
จำนวนห้องพัก : 143 ห้อง , ราคา : 899 – 1771 บาท

เขาเขียว  
ที่อยู่ : 139/11 หมู่ 1 ถนนท่าแพ-เกาะยอ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7433 1669-70
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง , ราคา : 190 – 350 บาท

สทิงปุระ รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 2 ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7445 8338-40
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 300 – 430 บาท

เอ็ม เค เกสต์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 271/4 ถนนเอกมัย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1797 , 0 7452 1060 แฟกซ์: 0 7452 1655
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง , ราคา : 250 – 350 บาท

สาธิต  
ที่อยู่ : 24/9 ถนนสุขาภิบาล1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1981-4 แฟกซ์: 0 7452 1981
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 400 – 500 บาท

สะเดา พลาซ่า
ที่อยู่ : 14/3 ถนนรวมสุข ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7441 2373 , 0 7441 1936
จำนวนห้องพัก : 25 ห้อง , ราคา : 250 – 360 บาท

สยาม ออคิด
ที่อยู่ : 208-217 หมู่ 1 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1478-9 , 0 7452 1961-2 แฟกซ์: 0 7452 1964
จำนวนห้องพัก : 38 ห้อง , ราคา : 480 – 480 บาท

ไลท์ เฮาส์
ที่อยู่ : 118 ถนนเพชรกาฬ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1368, 0 7451 2017 แฟกซ์: 0 7452 1367
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง , ราคา : 350 – 400 บาท

รอยัล อินน์
ที่อยู่ : 24/6-7 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1430 , 0 7452 1721
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง , ราคา : 360 – 360 บาท

เบอร์ลิน เกสต์เฮาส์  
ที่อยู่ : 24/5 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1901-2 แฟกซ์: 0 7452 1114
จำนวนห้องพัก : 33 ห้อง , ราคา : 300 – 400 บาท

เฟิร์สคอร์ท
ที่อยู่ : 124/1 ถนนป้อม 1 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:7452 1511 , 0 7452 1643
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง , ราคา : 250 – 300 บาท

ไทย-มาเลเซีย
ที่อยู่ : 10 ถนนศิริมงคล ตำบลปาดังเบซาร์ อำเถอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1021
จำนวนห้องพัก : 37 ห้อง , ราคา : 250 – 320 บาท

ทีเอ็มที  
ที่อยู่ : 55 ถนนกาญจนวานิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสำเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7443 4150
จำนวนห้องพัก : 44 ห้อง , ราคา : 380 – 500 บาท

ชายแดน
ที่อยู่ : 142 ถนนเพชรกาฬ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1013 , 0 7452 1392
จำนวนห้องพัก : 24 ห้อง , ราคา : 180 – 180 บาท

เจ เจ
ที่อยู่ : 42/2 หมู่ 2 ถนนเทศบาล1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสำเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1660-1 , 0 7452 1495 แฟกซ์: 0 7452 1795
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 350 – 350 บาท

โกลด์เด้น อินน์
ที่อยู่ : 8-10 ถนนกาญจนวนิช อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7441 2563 , 0 7443 4215
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง , ราคา : 300 – 400 บาท

สะกอม เบย์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 291 หมู่ 1 ถนนจะนะ-ปัตตานี ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 8966
จำนวนห้องพัก : 6 ห้อง , ราคา : 800 – 800 บาท

สะกอม คาบานา
ที่อยู่ : 136 หมู่ 4 ถนนจะนะ-ปัตตานี อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 1213 0560
จำนวนห้องพัก : 14 ห้อง , ราคา : 800 – 1000 บาท

ลีลา รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 311 หมู่ 1 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7432 9116-7 , 0 7424 5778 , 08 1898 9064 แฟกซ์: 0 7431 8267 , 0 7426 1147
จำนวนห้องพัก : 70 ห้อง , ราคา : 400 – 1800 บาท

เทพาบีช รีสอร์ท
ที่อยู่ : 225 หมู่ 4 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 74230 4094 , 0 7432 5551-2 , 08 1230 8078 แฟกซ์: 0 7432 5551-2
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 800 – 5000 บาท

คลับ แปซิฟิก
ที่อยู่ : ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:. 0 1712 1020
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 1200 – 1500 บาท

ฮุนนำใต้
ที่อยู่ : 5-7 ถนนดวงจันทร์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3165
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง , ราคา : 80 – 120 บาท

โอ เอช
ที่อยู่ : 135 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0142-4 แฟกซ์: 0 7435 4824
อีเมล์ : ch_hotel@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 124 ห้อง , ราคา : 550 – 600 บาท

โอเรียนเต็ล
ที่อยู่ : 135 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 5674
จำนวนห้องพัก : 124 ห้อง , ราคา : 150 – 280 บาท

เอ็มเพอเรอร์โฮเต็ล
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 1 ถนนตันรัตนากร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 5457-60 , 0 7422 0215-18 แฟกซ์: 0 7423 4165
จำนวนห้องพัก : 100 ห้อง , ราคา : 400 – 800 บาท

แอล.เค
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 150 ถนนแสงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0120-9 แฟกซ์: 0 7423 5681
จำนวนห้องพัก : 180 ห้อง , ราคา : 400 – 2500 บาท

แอมบาสเดอร์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 23 ถนนผดุงภักดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4411-7 , 0 2512 1690 แฟกซ์: 0 7423 4410
จำนวนห้องพัก : 168 ห้อง , ราคา : 580 – 780 บาท

เอส.ซี เฮอร์ริเทจ
ที่อยู่ : 36/43 ถนนแสงศรี ซอย 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 3088 , 0 7423 1795 , 0 7435 2134 , 0 7435 1607 แฟกซ์: 00 7423 1795
จำนวนห้องพัก : 56 ห้อง , ราคา : 395 – 555 บาท

เอส เค
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 13 ซอย1 ถนนจันทร์นิเวศน์ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7442 0558-65 แฟกซ์: 0 7442 0530
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 350 – 350 บาท

เอเชี่ยน
ที่อยู่ : 55,57,59 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 3400-14 แฟกซ์: 0 7423 4890
เว็บไซต์ : http://www.asianhotel-hatyai.com
อีเมล์ : ashtl@hadyai.loxinfo.co.th , info@asianhotel-hatyai.com
จำนวนห้องพัก : 184 ห้อง , ราคา : 680 – 2500 บาท

อินทรา
ที่อยู่ : 94 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 5886 , 0 7423 2488 แฟกซ์: 0 7423 8110
จำนวนห้องพัก : 118 ห้อง , ราคา : 500 – 800 บาท

อำนวยสุข
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 151 ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 1847 , 0 7423 7350 แฟกซ์: 0 74 23 1847
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง , ราคา : 130 – 300 บาท

อาน อาน
ที่อยู่ : 96 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3229 , 0 7424 3471
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 100 – 100 บาท

อัมรินทร์
ที่อยู่ : 285 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 2144 , 0 7424 4272 , 0 7424 4012 แฟกซ์: 0 7423 1025
จำนวนห้องพัก : 140 ห้อง , ราคา : 180 – 340 บาท

อมราพร เกสต์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 98-100 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 1487 แฟกซ์: 0 7424 3363
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง , ราคา : 250 – 400 บาท

แหลมทอง
ที่อยู่ : 46 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 2301-4 แฟกซ์: 0 7435 2307
อีเมล์ : iaemthonghotel@hotmail.com
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 300 – 500 บาท

หลุยส์ เกสต์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 21-23 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7422 0966
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง , ราคา : 300 – 400 บาท

หาดใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนล
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 42-4 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 4744 , 0 7435 1500-3 แฟกซ์: 0 7423 2539
จำนวนห้องพัก : 210 ห้อง , ราคา : 406 – 1400 บาท

หาดใหญ่ รามา
ที่อยู่ : 9/5 ถนนศรีภูวนาถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0222-4 , 0 7435 4684–98 แฟกซ์: 0 7423 4560-1
อีเมล์ : rama@loxinfo.co.th
จำนวนห้องพัก : 152 ห้อง , ราคา : 580 – 1450 บาท

หาดใหญ่ เมอริเดียน
ที่อยู่ : 41/26 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 4732-8 แฟกซ์: 0 7435 4739
เว็บไซต์ : http://www.hatyaimerridian.com
จำนวนห้องพัก : 79 ห้อง , ราคา : 550 – 550 บาท

หาดใหญ่ พาเลซ
ที่อยู่ : 10/7 ถนนฉัยยากุลอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 7576-63 แฟกซ์: 0 7423 5750
จำนวนห้องพัก : 102 ห้อง , ราคา : 550 – 750 บาท

หาดใหญ่ เซ็นทรัล
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 180-181 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0000-11 แฟกซ์: 0 7423 0990
จำนวนห้องพัก : 250 ห้อง , ราคา : 685 – 685 บาท

หาดใหญ่ กรีน วิล
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 85/4 ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4110-2 , 0 7424 4207 , 0 7435 1041-3 แฟกซ์: 0 7423 3223
จำนวนห้องพัก : 154 ห้อง , ราคา : 500 – 800 บาท

หาดใหญ่ การ์เด้น โฮม
ที่อยู่ : 51/2 ถนนหอยมุกข์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 6047 , 0 7435 6844 , 0 7431 4444 , 0 7423 2283 แฟกซ์: 0 7423 4444
เว็บไซต์ : http://gardenhomehotel.com
จำนวนห้องพัก : 103 ห้อง , ราคา : 485 – 1300 บาท

สีลม พาเลส
ที่อยู่ : 33 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย6 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7442 5301-4 แฟกซ์: 0 7442 5301-4
จำนวนห้องพัก : 115 ห้อง , ราคา : 490 – 690 บาท

สิงคโปร์  
ที่อยู่ : 66 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 7478
จำนวนห้องพัก : 36 ห้อง , ราคา : 300 – 450 บาท

สากล
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 47-8 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 5500-3 แฟกซ์: 0 7423 5161
จำนวนห้องพัก : 108 ห้อง , ราคา : 520 – 680 บาท

สรศิลป์ เกสต์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 251/7-8 ถนนเพชรเกษม
โทรศัพท์:0 7423 2635
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 200 – 250 บาท

สยามซิตี้
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 25-35 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 3111-29 แฟกซ์: 0 7423 1060
จำนวนห้องพัก : 143 ห้อง , ราคา : 835 – 3500 บาท

สยาม
ที่อยู่ : 22 ถนนรัตนวิบูลย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 8968
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง , ราคา : 150 – 200 บาท

ศิริภินันท์
ที่อยู่ : 20 ซอย4 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7425 2051-2 แฟกซ์: 0 7425 2050
จำนวนห้องพัก : 48 ห้อง , ราคา : 480 – 930 บาท

แวงอัน
ที่อยู่ : 127 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7426 1044-5 , 0 7435 4082
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 110 – 110 บาท

วี เวิล์ด หาดใหญ่
ที่อยู่ : 45 ซอย9 ถนนราษฎร์อุทิศ
โทรศัพท์:0 7425 3438 , 0 7442 4062
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง , ราคา : 250 – 350 บาท

วีซ่า
ที่อยู่ : 12-15 ถนนฉัยยากุลอุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7422 0985 แฟกซ์: 0 7423 6591
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง , ราคา : 250 – 450 บาท

วังน้อย
ที่อยู่ : 114/1 ถนนแสงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 3441-3 แฟกซ์: 0 7423 1024
จำนวนห้องพัก : 70 ห้อง , ราคา : 320 – 450 บาท

ลัดดา เกสต์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 13-15 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7422 0233
จำนวนห้องพัก : 23 ห้อง , ราคา : 200 – 290 บาท

ลานนา อินน์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 16 ซอยสุนทร ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7425 3312 , 0 7442 4993 แฟกซ์: 0 7425 3398
จำนวนห้องพัก : 72 ห้อง , ราคา : 350 – 370 บาท

ลิโด้
ที่อยู่ : 11 ถนนมนตรี 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 4974-5
จำนวนห้องพัก : 37 ห้อง , ราคา : 150 – 200 บาท

ลีกาเดนท์
ที่อยู่ : 1 ถนนลีพัฒนา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4422-6 แฟกซ์: 0 7423 1888
เว็บไซต์ : http://www.leeplaza.com
อีเมล์ : reservation@leeplaza.com
จำนวนห้องพัก : 190 ห้อง , ราคา : 600 – 2600 บาท

ริเวอร์ อินน์
ที่อยู่ : 65 ถนนชลธารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 4750-1 , 0 7423 1101-3 แฟกซ์: 0 7423 5601
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง , ราคา : 480 – 480 บาท

ราชธานี
ที่อยู่ : 1 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 2288 , 0 7423 2188
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง , ราคา : 380 – 480 บาท

ราโด
ที่อยู่ : 59 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 9202 , 0 7423 9224 , 0 7423 9237 แฟกซ์: 0 7423 9269
จำนวนห้องพัก : 88 ห้อง , ราคา : 360 – 420 บาท

ราชา  
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 42-44 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0951-5
จำนวนห้องพัก : 65 ห้อง , ราคา : 480 – 480 บาท

ยงดี  
ที่อยู่ : 99 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4350-7 , 0 7435 1696-9 แฟกซ์: 0 7423 7436
จำนวนห้องพัก : 104 ห้อง , ราคา : 500 – 580 บาท

เมืองทอง 2  
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 16/1 ถนนผดุงภักดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 6407 , 0 7423 3179
จำนวนห้องพัก : 26 ห้อง , ราคา : 180 – 230 บาท

เมืองทอง
ที่อยู่ : 8/3-4 ซอยเสน่หานุสรณ์ ถนนผดุงภักดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 5749 , 0 7423 3179 , 0 7424 3407
จำนวนห้องพัก : 26 ห้อง , ราคา : 180 – 230 บาท

เมอร์ลิน หาดใหญ่
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 2 ถนนฉัยยากุลอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0030-8 แฟกซ์: 0 7423 0036
จำนวนห้องพัก : 104 ห้อง , ราคา : 450 – 999 บาท

แม่น้ำ
ที่อยู่ : 43/42-3 ถนนตันรัตนากร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4800-3 , 0 7424 5277 แฟกซ์: 0 7424 5974
จำนวนห้องพัก : 42 ห้อง , ราคา : 350 – 350 บาท

มารีนา
ที่อยู่ : 107 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7425 3070-2 แฟกซ์: 0 7425 3072
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 160 – 280 บาท

มายเฮ้าส์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 600 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0100-4
จำนวนห้องพัก : 104 ห้อง , ราคา : 559 – 617 บาท

มาร์โคโปโล
ที่อยู่ : 22-24 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 3076
จำนวนห้องพัก : 29 ห้อง , ราคา : 120 – 120 บาท

มณเฑียร
ที่อยู่ : 120-124 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4386 , 0 7423 0039-42 แฟกซ์: 0 7423 0043
จำนวนห้องพัก : 160 ห้อง , ราคา : 450 – 900 บาท

เมโทร
ที่อยู่ : 86 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 742 30088-91 แฟกซ์: 0 7423 7836
จำนวนห้องพัก : 113 ห้อง , ราคา : 230 – 380 บาท

แมนดาริน
ที่อยู่ : 62-4 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3438
จำนวนห้องพัก : 32 ห้อง , ราคา : 180 – 200 บาท

ฟลอริดา
ที่อยู่ : 8 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4555-9 แฟกซ์: 0 7423 4553
จำนวนห้องพัก : 119 ห้อง , ราคา : 550 – 1893 บาท

เพรสซิเด้นท์
ที่อยู่ : 420 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7434 9500-5 แฟกซ์: 0 7423 0609
จำนวนห้องพัก : 110 ห้อง , ราคา : 500 – 600 บาท

พี เค โฮเต็ล
ที่อยู่ : 348 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดวงขลา
โทรศัพท์:0 7423 6517-8
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง , ราคา : 180 – 300 บาท

พิมาน  
ที่อยู่ : 89 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:7423 0145-7 , 0 7424 5710 แฟกซ์: 0 7423 4700
จำนวนห้องพัก : 116 ห้อง , ราคา : 220 – 320 บาท

พิงค์เลดี้
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 24/12 ถนนแสงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0-7444-8911-3
จำนวนห้องพัก : 72 ห้อง , ราคา : 500 – 620 บาท

ผึ้งหลวง  
ที่อยู่ : 241–245 ถนนแสงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 4548
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 150 – 250 บาท

ปาร์ค
ที่อยู่ : 81 ถนนนิพัทธอุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 3351 , 0 7423 2316 แฟกซ์: 0 7423 2259
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง , ราคา : 440 – 550 บาท

ปริ๊นซ์
ที่อยู่ : 138/2-3 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3160 , 0 7423 2496
จำนวนห้องพัก : 21 ห้อง , ราคา : 200 – 200 บาท

ปักกิ่ง
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 39-43 ถนนเชื่อมรัฐอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 5206 , 0 7424 6443
จำนวนห้องพัก : 29 ห้อง , ราคา : 170 – 250 บาท

ปาล์ม อินน์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 882 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 723 3198, 0 724 3690
จำนวนห้องพัก : 51 ห้อง , ราคา : 410 – 410 บาท

แปซิฟิค
ที่อยู่ : 149/1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 5202 , 0 7424 4062
จำนวนห้องพัก : 41 ห้อง , ราคา : 220 – 600 บาท

บีพี แกรนด์ สวีท
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 75/1 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 4520-7 , 0 7435 5155 แฟกซ์: 0 7435 4528
อีเมล์ : bpgrd@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 72 ห้อง , ราคา : 1200 – 1600 บาท

บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 5355 , 0 7435 5655–62 แฟกซ์: 0 7423 9767
อีเมล์ : bpgrd@yahoo.com
จำนวนห้องพัก : 247 ห้อง , ราคา : 960 – 12000 บาท

นิวเวิลด์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 152-156 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0100-4 , 0 7435 4787–90 แฟกซ์: 0 7423 0105
จำนวนห้องพัก : 148 ห้อง , ราคา : 400 – 1320 บาท

ธนภัทร
ที่อยู่ : 222 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 1590-2 แฟกซ์: 0 7435 1593
จำนวนห้องพัก : 65 ห้อง , ราคา : 550 – 600 บาท

ทัวร์  
ที่อยู่ : 163/15 ถนนประธานอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3681 แฟกซ์: 0 7435 1593
จำนวนห้องพัก : 27 ห้อง , ราคา : 220 – 280 บาท

ไทเป
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 43/1-5 ถนนศรีผดุงวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 4471 , 0 7423 7781
จำนวนห้องพัก : 45 ห้อง , ราคา : 200 – 350 บาท

ไทย โฮเต็ล
ที่อยู่ : 9 ซอย3 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7425 3081-2
จำนวนห้องพัก : 75 ห้อง , ราคา : 220 – 700 บาท

ตะวันออก
ที่อยู่ : 131/1-3 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3071 , 0 7424 3265 แฟกซ์: 0 7435 4824
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง , ราคา : 200 – 450 บาท

ตงหน่ำ  
ที่อยู่ : 118-120 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 1270-1
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 160 – 230 บาท

เดอะ รอยัล
ที่อยู่ : 106 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 1451-5 แฟกซ์: 0 7424 3246
จำนวนห้องพัก : 120 ห้อง , ราคา : 450 – 1200 บาท

เดอะ รีเจนซี่
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 23 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4400-9 , 0 7435 3333-47 แฟกซ์: 0 7423 4102
เว็บไซต์ : http://www.regency-hatyai.com
จำนวนห้องพัก : 436 ห้อง , ราคา : 1398 – 5400 บาท

ไดอิชิ
ที่อยู่ : 29 ถนนฉัยยากุลอุทิศ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0724 , 0 7423 0730 , 0 7423 0727 แฟกซ์: 0 7423 1315
เว็บไซต์ : http://www.daiichihatyai.com
อีเมล์ : sales@daiichihatyai.com
จำนวนห้องพัก : 179 ห้อง , ราคา : 700 – 1500 บาท

ไดมอนด์ พลาซ่า
ที่อยู่ : 62 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0130-41 , 0 7435 3140-9 แฟกซ์: 0 7423 9824
เว็บไซต์ : http://www.diamondplazahotels.com
จำนวนห้องพัก : 273 ห้อง , ราคา : 990 – 2800 บาท

ดุสิต
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 25/3 ถนนประชารมย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 2141 , 0 7424 5091 แฟกซ์: 0 7423 6479
จำนวนห้องพัก : 47 ห้อง , ราคา : 140 – 200 บาท

เซี่ยงไฮ้
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 47-51 ถนนเชื่อมรัฐอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 5937
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 150 – 200 บาท

โนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่
ที่อยู่ : 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 2222 แฟกซ์: 0 7435 2223
เว็บไซต์ : http://www.centarahotelsresorts.com
อีเมล์ : resncs@chr.co.th
จำนวนห้องพัก : 237 ห้อง , ราคา : 1700 – 5650 บาท

เซ็นจูรี่  
ที่อยู่ : 9 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7442 4100 แฟกซ์: 0 7442 4100
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง , ราคา : 420 – 570 บาท

ซิตี้ ปาร์ค  
ที่อยู่ : 717/17 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7434 5491-5 แฟกซ์: 0 7434 5496
จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 575 – 1400 บาท

ซากุระ แกรนด์ วิว
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 186 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 5700-15 แฟกซ์: 0 7435 5722
จำนวนห้องพัก : 230 ห้อง , ราคา : 990 – 2960 บาท

ชลธาร
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 251/1 ถนนแสงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 4580-6 แฟกซ์: 0 7435 4587
จำนวนห้องพัก : 61 ห้อง , ราคา : 490 – 590 บาท

โชคอำนวย
ที่อยู่ : 161/26-7 ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 6376 , 0 7423 8108
จำนวนห้องพัก : 44 ห้อง , ราคา : 180 – 180 บาท

เจบี หาดใหญ่ โฮเต็ล
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่
ที่อยู่ : 99 ถนนจุติอนุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4300-18 ,0 2238 แฟกซ์: 0 7423 4328
อีเมล์ : jbhotel@hadyai.loxinfo.co.th
จำนวนห้องพัก : 432 ห้อง , ราคา : 1100 – 7000 บาท

งี่ฟ้า แกรนด์ ซิตี้
ที่อยู่ : 220 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4431-6 , 0 7423 4439-41 แฟกซ์: 0 7423 4437
จำนวนห้องพัก : 81 ห้อง , ราคา : 450 – 500 บาท

โฆษิต
ที่อยู่ : 199 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4358 , 0 73423 4364-9 แฟกซ์: 0 7423 2365
เว็บไซต์ : http://www.kosithotel.com
อีเมล์ : info@kosithotel.com
จำนวนห้องพัก : 160 ห้อง , ราคา : 590 – 3500 บาท

คิงส์
ที่อยู่ : 126 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4140-4 แฟกซ์: 0 7424 6990
จำนวนห้องพัก : 79 ห้อง , ราคา : 350 – 450 บาท

คาเธ่ย์ เกสต์เฮาส์
ที่อยู่ : 93/1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3815 , 0 7423 5044 แฟกซ์: 0 7435 4104
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 160 – 250 บาท

เก็นติ้ง
ที่อยู่ : 263 ถนนสามชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 9651-4 , 0 7434 3216-9 แฟกซ์: 0 7423 9655
จำนวนห้องพัก : 72 ห้อง , ราคา : 300 – 680 บาท

กิมฮั้ว
ที่อยู่ : 129/10 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3532
จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 250 – 250 บาท

แกรนด์ พลาซ่า
ที่อยู่ : 24/1 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 4340-7 , 0 7423 0045-9 แฟกซ์: 0 7423 0050
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 780 – 1350 บาท

แกรนด์  
ที่อยู่ : 257-261 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 3286 , 0 7423 3669
จำนวนห้องพัก : 21 ห้อง , ราคา : 180 – 250 บาท

อ่าวทราย รีสอร์ท
ที่อยู่ : 32/3 หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7445 0131
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง , ราคา : 200 – 400 บาท

ออคิด
ที่อยู่ : 99/44 ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7432 2811
จำนวนห้องพัก : 55 ห้อง , ราคา : 100 – 480 บาท

เอส.พี.
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 3/9 ซอย 2 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 3414
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง , ราคา : 170 – 250 บาท

อัมสเตอร์ดัม เกสต์เฮาส์
ที่อยู่ : 15/3 ถนนรองเมือง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 4890
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง , ราคา : 150 – 200 บาท

เลคอินน์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 301-3 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงชลา
โทรศัพท์:0 7432 1044 , 0 7432 1441-2 , 0 7432 5050 แฟกซ์: 0 7443 7275
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง , ราคา : 390 – 590 บาท

รอยัล คราวน์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 37 ถนนไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 2174 , 0 7431 1918 , 0 7432 1025-9 แฟกซ์: 0 7432 1027
จำนวนห้องพัก : 52 ห้อง , ราคา : 450 – 920 บาท

พาวิเลี่ยน สงขลา
ที่อยู่ : 17/1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 1355 , 0 7444 1850-9 แฟกซ์: 0 7432 3716
เว็บไซต์ : http://www.pavilionhotels.com
อีเมล์ : info@pavilionhotels.com
จำนวนห้องพัก : 179 ห้อง , ราคา : 850 – 6000 บาท

สุขสมบูรณ์ 2  
ที่อยู่ : 14-18 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 1149 , 0 7432 3808-9 แฟกซ์: 0 7432 1406
จำนวนห้องพัก : 26 ห้อง , ราคา : 200 – 550 บาท

สุขสมบูรณ์ 1
ที่อยู่ : 40 ถนนเพชรคีรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 1049 , 0 7444 0821-2
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 180 – 380 บาท

สงขลา
ทีพักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 68/70 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 3505
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง , ราคา : 230 – 250 บาท

สงขลา พาเลซ  
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7444 3013 , 0 7444 3025 แฟกซ์: 0 7444 2030
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 450 – 600 บาท

บี พี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 8 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7444 0222 แฟกซ์: 0 7444 0442
เว็บไซต์ : http://www.bphotelsgroup.com
อีเมล์ : bpsamila@bphotelsgroup.com
จำนวนห้องพัก : 208 ห้อง , ราคา : 1150 – 50000 บาท

วันดีมี รีสอร์ท
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 1969 7053
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 700 – 900 บาท

เวียงสวรรค์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 156 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 2092 , 0 7431 1607 , 0 7431 2051
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง , ราคา : 250 – 400 บาท

วีว่า
ทีพักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 547/2 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7432 1033-6 แฟกซ์: 0 74437403
จำนวนห้องพัก : 82 ห้อง , ราคา : 550 – 1400 บาท

นารายณ์
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 14 ถนนชายเขา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 1078
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง , ราคา : 150 – 250 บาท

ป. ทอง รีสอร์ท
ที่อยู่ : 32/2 หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7445 0301 , 0 7445 0398
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง , ราคา : 200 – 400 บาท

ท้อป คลับ
ที่อยู่ : 425/5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7444 7431-3
จำนวนห้องพัก : 48 ห้อง , ราคา : 160 – 300 บาท

ซิตี้
ที่อยู่ : 334/4 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7432 2364-5
จำนวนห้องพัก : 67 ห้อง , ราคา : 290 – 490 บาท

โชคดี อินน์
ที่อยู่ : 14/19 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 1158 , 0 7444 0507 , 0 7431 2275
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง , ราคา : 300 – 500 บาท

ควีนส์  
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 20 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 1138 , 0 7431 3072
จำนวนห้องพัก : 22 ห้อง , ราคา : 300 – 500 บาท

เกาะยอ รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 30 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7445 0301 , 0 7445 0398
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง , ราคา : 400 – 400 บาท

กรีน เวิลด์ พาเลส
ที่อยู่ : 99 ถนนสามัคคีสุข 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7443 7900-8 แฟกซ์: 0 7443 7899 , 0 7443 7710
จำนวนห้องพัก : 92 ห้อง , ราคา : 740 – 2800 บาท

ไฮ แมนชั่น
ที่อยู่ : 33/2 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7436 5900
จำนวนห้องพัก : 80 ห้อง , ราคา : 400 – 480 บาท

โฮเต็ล มารีนา
ที่อยู่ : 107 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7425 3070-1 แฟกซ์: 0 7425 3072
จำนวนห้องพัก : 69 ห้อง , ราคา : 230 – 330 บาท

น่ำฮวด เกสต์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 98-100 ถนนนิพัทอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 1487 , 0 7435 1532
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง , ราคา : 250 – 500 บาท

อัมรินทร์
ที่อยู่ : 285 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7424 4272 , 0 7424 4012 , 0 7435 5366-8 แฟกซ์: 0 7423 1025
จำนวนห้องพัก : 140 ห้อง , ราคา : 180 – 340 บาท

หาดใหญ่ เอเชีย
ที่อยู่ : 19 ถนนฉัยยากุลอุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7435 7630-4 แฟกซ์: 0 7435 6412
จำนวนห้องพัก : 87 ห้อง , ราคา : 500 – 500 บาท

หาดใหญ่ เมอร์ลิน
ที่อยู่ : 2 ถนนฉัยยากุลอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0030-5
จำนวนห้องพัก : 104 ห้อง , ราคา : 400 – 900 บาท

นางงาม
ที่อยู่ : 42 ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 3913
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง , ราคา : 200 – 500 บาท

หาดใหญ่ พาราไดซ์
ที่อยู่ : 99 ถนนราษฏร์อุทิศ ซอยเลื่อนอนุสรณ์ (เขต 8) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7436 2222, 0 7436 3481-7 แฟกซ์: 0 7436 3234
จำนวนห้องพัก : 129 ห้อง , ราคา : 780 – 1560 บาท

เกาะยอ อินน์  
ที่อยู่ : 64/9 หมู่6 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7433 2083
จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง , ราคา : 250 – 500 บาท

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:074-591611-8 แฟกซ์: 074593619
เว็บไซต์ : http://www.tsu.ac.th
จำนวนห้องพัก : 18 ห้อง , ราคา : 300 – 800 บาท

สงขลา อพาร์ตเม้นท์  
ที่อยู่ : 505 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 4109
จำนวนห้องพัก : 9 ห้อง , ราคา : 250 – 250 บาท

วันดีมี รีสอร์ท
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 1969 7053
จำนวนห้องพัก : 8 ห้อง , ราคา : 700 บาท

ป. ทอง รีสอร์ท
ที่อยู่ : 32/2 หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7445 0183
จำนวนห้องพัก : 5 ห้อง , ราคา : 200 บาท

ซากุระ
ที่อยู่ : 185/1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 5111 , 0 7426 1989 แฟกซ์: 0 7423 5936
จำนวนห้องพัก : 61 ห้อง , ราคา : 530 – 610 บาท

ชาญโฮเต็ล
ที่พักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 469 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7431 1903 , 0 7431 2248
จำนวนห้องพัก : 24 ห้อง , ราคา : 200 บาท

ท้อป คลับ
ที่อยู่ : 425/5 ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7444 7431-3
จำนวนห้องพัก : 48 ห้อง , ราคา : 160 บาท

ทีเอ็มที
ที่อยู่ : 334/4 ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7432 2364-5
จำนวนห้องพัก : 67 ห้อง , ราคา : 290 บาท

ท่าไทร รีสอร์ท
ที่อยู่ : 42/3 ซอยสิริสมบัติ ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0750
จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 180 – 450 บาท

ณัฐวดี รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 631/7 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวดสงขลา
โทรศัพท์:0 7436 2050 , 08 9732 5541
จำนวนห้องพัก : 16 ห้อง , ราคา : 290 – 390 บาท

เกาะยอ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 30 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7445 0301 , 0 7445 0398
จำนวนห้องพัก : 12 ห้อง , ราคา : 400 บาท

เพ็ชรมี รีสอร์ท  
ที่อยู่ : 264 หมู่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7437 6555-6 แฟกซ์: 0 7437 6554
เว็บไซต์ : http://www.petchmee.com
อีเมล์ : petchmee@goalhost.com
จำนวนห้องพัก : 20 ห้อง , ราคา : 800 – 800 บาท

นานา รีสอร์ท
ที่อยู่ : 401 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7436 2947 แฟกซ์: 0 7436 2948
จำนวนห้องพัก : 40 ห้อง , ราคา : 500 – 500 บาท

หัก รีสอร์ท
ที่อยู่ : 636 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7436 7111 , 08 1900 6885
จำนวนห้องพัก : 13 ห้อง , ราคา : 500 – 500 บาท

บ้านสวนริมน้ำ
ที่อยู่ : 40/3 หมู่ 9 (ใต้วัดราษฎร์บูรณะ) ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7436 2334 แฟกซ์: 0 7436 2335
จำนวนห้องพัก : 54 ห้อง , ราคา : 250 – 500 บาท

พิงค์
ที่อยู่ : 24/11 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 0960-4 , 07435 3418-20 แฟกซ์: 0 7423 5218
จำนวนห้องพัก : 72 ห้อง , ราคา : 600 – 600 บาท

รักไทย  
ที่อยู่ : 2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7423 9476 , 0 7435 0330
จำนวนห้องพัก : 28 ห้อง , ราคา : 80 – 120 บาท

เฟิร์สคอร์ท
ที่อยู่ : 124/1 ถนนป้อม 1 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.
โทรศัพท์:0 7452 1511 , 0 7452 1643
จำนวนห้องพัก : 34 ห้อง , ราคา : 250 – 250 บาท

พี.พี. โฮเต็ล
ที่อยู่ : 69 หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช(ด่านนอก) ตำบลสำนักขาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7443 4082-5 แฟกซ์: 0 7430 1416
จำนวนห้องพัก : 56 ห้อง , ราคา : 380 – 600 บาท

วิลล่า อินน์
ที่อยู่ : 90-92 ซอย6 ไทลจัง-โหลน ตำบลสำนักขาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7430 1596-7
จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง , ราคา : 300 – 350 บาท

ไอ พี ดี  
ที่อยู่ : 99 หมู่7 ซอยไทยจัง-โหลน 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7430 1585-8
จำนวนห้องพัก : 84 ห้อง , ราคา : 500 – 1000 บาท

ปาดัง เซ็นทรัล โฮเต็ล  
ที่อยู่ : 999 หมู่2 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7452 1613 , 0 7444 4345-7
จำนวนห้องพัก : 78 ห้อง , ราคา : 500 – 700 บาท

ลีลา รีสอร์ท
ที่อยู่ : 311 หมู่ 1 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:0 7432 9116-7 , 0 7424 5778
จำนวนห้องพัก : 50 ห้อง , ราคา : 400 บาท

ขาวทอง รีสอร์ท
ที่อยู่ : 260 หมู่7 ถนนจะนะ-ปัตตานี อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:08 1738 1458
ราคา : 500 – 500 บาท

Blog Stats

  • 274,303 hits
%d bloggers like this: